TYTUŁ „HONOROWEGO PATRONA IDEI MEDIACJI”

Tytuł „Honorowego Patrona Idei Mediacji” jest prestiżowym wyróżnieniem nadawanym z inicjatywy Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”, której celem jest promowanie dobrych praktyk związanych z polubownymi sposobami rozwiązywania sporów. Podmiot, który otrzymał tytuł wykazał się zaangażowaniem w realizację działań na rzecz promocji mediacji w Polsce, wykazuje dużą kulturę organizacyjną i posiada wysokie kompetencje związane z zarządzaniem konfliktem. Zachęcamy […]

PRAWO DO MEDIACJI – WPIS W STATUCIE SZKOŁY

W związku z najnowszymi zmianami (stan prawny na dzień 31.01.2018r.) wprowadzonymi do ustawodawstwa polskiego, prawo oświatowe rekomenduje wpisanie ?prawa do mediacji? w dokumentach i zapisach precyzujących prawa ucznia/uczniów, nauczycieli/nauczycieli i rodzica/rodziców – w STATUCIE SZKOŁY jako pożądany aspekt dotyczący możliwości stosowania mediacji w placówkach oświatowych. Powyższa zmiana została sprecyzowana w : *Uchwała w sprawie uchwalenia […]