Uwarunkowania biologiczne mediacji

Podstawowymi zachowaniami cechującymi życie społeczne w świecie zwierząt, w tym człowieka, są agresja i empatia. Pozornie wydawać się może, że są to postawy diametralnie odmienne. Jednak badania biologów, neurobiologów i etologów wskazują, że zdolność do wyżej wskazanych zachowań jest immanentną cechą kręgowców wyższych. Są one ewolucyjnie starsze od człowieka i mają podłoże neurobiologiczne. Dominującą cechą biosfery […]

Czytaj więcej