Etyka w mediacjach

Etyka w mediacjach z perspektywy stron konfliktu

Etyka jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z mediacją. Zazwyczaj w dyskusjach o mediacji kładzie się nacisk na aspekty prawne lub psychologiczne. Dylematy moralne są jednak nie mniej ważnym problemem. Etyka w mediacjach kojarzy się przede wszystkim z etyką zawodową mediatorów lub etyką zawodów prawniczych. Rozważając problematykę etyki w mediacjach nie powinno się jednak pomijać perspektywy stron konfliktu. Od podejścia etycznego stron zależy bowiem nie tylko sukces tej lub innej mediacji, lecz również budowanie w społeczeństwie kultury dialogu.

Czytaj więcej

Szkolenie online: Mediacji i zarządzania konfliktami. Maj 2021 r.

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia bazowego z Mediacji i zarządzania konfliktami. ONLINE! Termin szkolenia: 27 – 31.05.2021 r. W dni powszechne zajęcia odbywają się w godzinach: 15.00 – 20.30, natomiast w weekend w godzinach: 9.00 – 17.00 Zyskaj nowe kompetencje związane z zarządzaniem konfliktami w różnych obszarach życia! Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy na […]

Czytaj więcej