KULTURA SZKOŁY OPARTA NA ZAANGAŻOWANIU I RELACJACH – to nie może być projekt!

Misją naszego Stowarzyszenia już od ponad 12 lat jest wspieranie szkół w dążeniu do budowania relacji opartych na porozumieniu i wartościach demokratycznych. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów i programów dedykowanych uczniom, nauczycielom i rodzicom dzieci, a także mieliśmy zaszczyt patronować takie wielkie projekty współfinansowane ze środków UE, jak „Akademia Mediacji Rówieśniczych”, tudzież „Aktywni z […]

Czytaj więcej

Współpraca

Fundacja NABU, powstała w październiku 2020 r., jest sercem inspirującej inicjatywy. Nasza misja opiera się na działaniach edukacyjno-warsztatowych, skoncentrowanych głównie na dzieciach i młodzieży. Jako organizacja non-profit pragniemy stworzyć przestrzeń, gdzie rozwijają się talenty, kreatywność i pasje, wspierając równocześnie społeczności lokalne. W ramach naszych statutowych działań, oferujemy niepowtarzalne spotkania, zajęcia i warsztaty inspirujące, artystyczne, sportowe, […]

Czytaj więcej

Październik- Listopad – Grudzień 2023

Jesień i zima to dla trenerów naszego Stowarzyszenia zawsze bardzo wymagający okres. Dzięki ichzaangażowaniu grono mediatorów powiększyło się o kolejnych dobrze przygotowanych do swej rolimediatorów. Nasze szkolenia cieszą się dużym powodzeniem, głównie ze względu na ich bardzopraktyczny wymiar oraz fakt, że prowadzone są przez mediatorów-praktyków, którzy od lat prowadząi zajmują się zagadnieniami alternatywnych sposobów rozwiązywania […]

Czytaj więcej

Lipiec- Sierpień 2023 WIEDZA PRAWNA DLA SENIORA

Wakacje to dla większości czas odpoczynku. Cieszymy się jednak, że mogliśmy ten czas wykorzystaćna twórczą i wartościową pracę na rzecz seniorów. W okresie od 12 lipca do 23 sierpnia CzłonkowieStowarzyszenia Mediatorzy Polscy wspólnie z pracownikami Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolneji Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiezrealizowali cykl warsztatów dla seniorów z terenu […]

Czytaj więcej

Objęcie patronatem konkursu Warsaw High School Moot Court

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy po raz kolejny objęło patronatem Warsaw High School Moot Court. Jest to ogólnopolski konkurs prawniczy, podczas którego pary uczestników wcielają się w pozwanego i powoda, a następnie rywalizują w symulacji sądu arbitrażowego. Tegoroczna edycja to kontynuacja wieloletniej tradycji organizacji WawMoot’a przez XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W komisji konkursowej […]

Czytaj więcej

Przekaż 1,5% podatku na pozytywną działalność mediacyjną

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy (SMP) jest ogólnopolską organizacją pozarządową orozwiniętej działalności zarówno międzysektorowej w kraju jak i poza granicami. Powstało w 2012 uzyskując wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i działa nieprzerwanie od ponad dekady.Zgodnie ze statutem główne kierunki działań SMP to prowadzenie mediacji oraz przedsięwzięćzmierzających do promowania alternatywnych form rozwiązywania sporów w tym budowaniawiedzy na temat […]

Czytaj więcej

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy w 2023r.

Podsumowując 2023 rok wkraczamy dużymi krokami w 2024 z wypracowanym mikromodelem mediacji, gdzie każdy detal został wypieszczony, doprowadzony do perfekcji i zindywidualizowany (?.) gdzie przestrzeń zaplanowana jest dla stron a mediatorzy ledwie widzialni- służący stronom ułatwiając pełne zrozumienie psychologii konfliktu poprzez uczestniczenie w nim. Jako Mediatorzy Polscy wypracowywujemy od 2012 roku model wewnętrznej architektury porozumienia […]

Czytaj więcej