Październik- Listopad – Grudzień 2023


Jesień i zima to dla trenerów naszego Stowarzyszenia zawsze bardzo wymagający okres. Dzięki ich
zaangażowaniu grono mediatorów powiększyło się o kolejnych dobrze przygotowanych do swej roli
mediatorów. Nasze szkolenia cieszą się dużym powodzeniem, głównie ze względu na ich bardzo
praktyczny wymiar oraz fakt, że prowadzone są przez mediatorów-praktyków, którzy od lat prowadzą
i zajmują się zagadnieniami alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. W październiku odbyło
się szkolenie z mediacji bazowych (cywilnych), w listopadzie- mediacje gospodarcze w praktyce, a
także mediacje oświatowe (grudzień).
W takcie szkolenia słuchacze zapoznali się nie tylko z treściami przewidzianymi w standardach
szkolenia mediatorów, ale mogli zapoznać się z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych,
wizualizacyjnych, praktyce prowadzenia mediacji wraz z superwizją, a po przeprowadzonych
mediacjach każdy uczestnik otrzymał pisemną informację zwrotną wraz ze wskazaniami do dalszej
praktyki. Chętni spośród uczestników podjęli się także stażu pod opieką naszych doświadczonych
członków.

Spraw wymagających udziału mediatora jest coraz więcej. Konflikty utrudniają życie i powodują wiele
strat- zarówno materialnych, jak i niematerialnych (emocjonalnych, duchowych, psychicznych).
Mediator jest osobą, która w tym kontekście pełni MISJĘ SPECJALNĄ, polegającą na wsparciu w
budowaniu porozumienia, a nawet naprawy życia skłóconych osób. Mediacje uratowały wiele
wspólnych „biznesów”, relacji, honorów… Jest to jedna z przyczyn, dlaczego warto rozwijać się w tym
zakresie i uczyć się skutecznie rozwiązywać spory. Szkolenie mediacyjne nie jest tylko punktem w CV,
ale służy budowaniu kompetencji potrzebnych współczesnemu społeczeństwu.