Współpraca

Fundacja NABU, powstała w październiku 2020 r., jest sercem inspirującej inicjatywy. Nasza misja opiera się na działaniach edukacyjno-warsztatowych, skoncentrowanych głównie na dzieciach i młodzieży. Jako organizacja non-profit pragniemy stworzyć przestrzeń, gdzie rozwijają się talenty, kreatywność i pasje, wspierając równocześnie społeczności lokalne.

W ramach naszych statutowych działań, oferujemy niepowtarzalne spotkania, zajęcia i warsztaty inspirujące, artystyczne, sportowe, a także fascynujące wyjazdy edukacyjne. Naszą receptą na skuteczną naukę jest zastosowanie spersonalizowanej metody zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i poza nią. Dzięki innowacyjnej metodzie A.J. Hoge uczymy języków obcych, prowadzimy zajęcia z robotyki i programowania, inspirujemy w dziedzinie rysunku cyfrowego, odręcznego i wideofilmowania. Ponadto, nasza oferta obejmuje także warsztaty kreatywne DIY, plenerowe zajęcia survivalowe oraz kursy pomocy przedmedycznej.

Nasz priorytet to pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym i wybitnie uzdolnionym. Działamy nie tylko po to, aby wspierać obecne pokolenie, ale również po to, aby przygotować je do życia w przyszłości, w której będą mogły pozytywnie zmieniać świat.