Letnia Akademia Mediacji

LETNIA AKADEMIA MEDIACJI
KOMPLEKSOWE SZKOLENIE

  1. Mediacje bazowe
  2. Mediacje rodzinne
  3. Mediacje gospodarcze 
  • Pracujesz lub chcesz pracować warsztatowo?
  • Masz wrażenie, że konflikty w Twoim otoczeniu wpływają na Twoją pracę i życie?
  • Chcesz doświadczyć twórczej i kreatywnej pracy poprzez warsztat budujący motywację i dyscyplinę?
  • Szukasz inspiracji i narzędzi, które pozwolą Ci bardziej angażować siebie i innych podczas pracy zdalnej?

Trochę tak lub zdecydowanie tak? Wierzę, że szkolenie jest dla Ciebie. Pracując jako mediator i ucząc innych możesz być kreatywnym i inspirującym człowiekiem, który wie jak zadbać o życiowy balans.

Będziesz częścią społeczności, dla której zaangażowana praca ma sens, potrafi współdziałać z innymi i wie, jak to zrobić. Działajmy razem!

PAMIĘTAJ: KOLEJNA AKADEMIA DOPIERO ZA ROK!

Cele szkolenia: 

Cykl LETNIEJ AKADEMII MEDIACJI ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania różnorodnych narzędzi do wprowadzania i realizacji mediacji w sytuacjach konfliktowych i trudnych w sporach cywilnych, gospodarczych rodzinnych. dobytą wiedzę można wykorzystać we własnej działalności gospodarczej, w swoim miejscu pracy lub dla samorozwoju na drodze do sukcesu.  

Narzędzia można wykorzystywać także w celu kształtowania i rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.   Spotkania mają  formę warsztatową, podczas których Uczestnicy będą mogli w praktyce wypracować u siebie skuteczne sposoby pracy mediacyjnej z drugim człowiekiem, również w sytuacji pracy zdalnej.

Uczestnicy poznają narzędzia i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami i konfliktem w przestrzeni szkoły, kształtujące empatię i wyrozumiałość wobec innych. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy profilaktycznej, dzięki której konflikt i opór będą postrzegane jako szansa a nie zagrożenie. 

Zapraszam Cię do udziału w LETNIEJ AKADEMII MEDIACJI lub wyboru dowolnego obszaru z tych szkoleń w cenie tradycyjnej. Wybierając cały cykl otrzymasz dodatkowe narzędzia wysłane pocztą oraz godzinę superwizji pracy mediacyjnej (wartość 200zł/45min) – gratis.

Program LETNIEJ AKADEMII MEDIACJI:

  1. MEDIACJE BAZOWE

Jest to szkolenie dedykowane dla wszystkich, którzy są zainteresowani działalnością mediacyjną i pojednawczą. Program kursu dedykowany jest zarówno dla chcących pracować w zawodzie mediatora, ale także umożliwia menedżerom, kierownikom i pracownikom wprowadzić mediacje jako element kultury firmy. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu (dlaczego ludzie w konflikcie postępują w określony sposób) podstaw prawa, ale też poznają praktyczne strategie działania w sytuacji kryzysowej i zarządzania konfliktami i procesami komunikacyjnymi.

  • MEDIACJE RODZINNE

Jest to szkolenie ze specjalizacji w mediacji, która daje rękojmię do prowadzenia spraw rodzinnych. Szkolenie obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu mediacji w sporach: rozwody i separacje, uzgodnienia dotyczące zasad opieki nad niepełnoletnimi dziećmi  (tworzenie planów rodzicielskich), sprawy alimentacyjne, konflikty między rodzicami i dziećmi, konflikty pokoleniowe, spory majątkowe (np. podział spadku). Poszerza się zakres spraw, którymi może kierować mediator, a także uzyskuje się dostęp do specjalistycznych metod i narzędzi pracy wspierających mediatora rodzinnego.

  • MEDIACJE GOSPODARCZE

Celem tego szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia spraw, które obejmują swym zakresem wszelkie konflikty lub rozbieżności interesów powstałe pomiędzy partnerami biznesowymi, którzy są w danej kwestii zależni od siebie. Istotną cechą sporu ? niewątpliwie negatywną ?  jest fakt, iż psuje on korzystne dla obu przedsiębiorców warunki współpracy być może budowane przez wiele lat, a być może takie, które mogą w przyszłości zaowocować prężnym rozwojem firmy.

TERMINY ZJAZDÓW LAM:

2 równoległe edycje w Krakowie i Rzeszowie

06-08.08.21

13-15.08.21

20-22.08.21

Forma: Hybrydowa

Wartość:

UDZIAŁ W AKADEMII: 1970 zł

Koszt pojedynczego szkolenia: 1190 zł

Zgłoszenia z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy kierować na adres: kontakt@mediatorzy-polscy.eu lub poprzez Formularz kontaktowy.