POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W lipcu Stowarzyszenie ”Mediatorzy Polscy” zawarło porozumienia o współpracy z kilkoma podmiotami: Stowarzyszeniem ”Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim http://www.lesnykrag.pl/ Urszulą Przybyła prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: URSZULA PRZYBYŁA INNOWACYJNA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „PROSYSTEM” z siedzibą w Głogowie Małopolskim http://eprosystem.eu/ Centrum Edukacji Polskiej z siedzibą w Rzeszowie http://www.cep.com.pl/ Cieszymy się i dziękujemy za zaufanie oraz […]

Czytaj więcej