Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” prosi o głosy!

Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” napisało projekt „MEDIACJA – SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE” Projekt ma na celu zwiększenie świadomości edukacji prawnej z zakresu stosowania mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Działania poprowadzą również do zmniejszenia przemocy i agresji w szkołach z terenu Lubaczowa wśród dzieci i młodzieży lokalnej poprzez przeprowadzenie warsztatów z mediacji rówieśniczych. Uczestnicy uzyskają […]

Czytaj więcej

Mediacja w starożytnej Grecji

Z uwagę na specyfikę polityczną starożytnej Grecji – funkcjonowanie państw-miast zwanych poleis – jak również znikomą ilość zachowanych tekstów praw helleńskich[1] o postępowaniu sądowym oraz procesach mediacyjnych możemy dowiedzieć się wyłącznie ze źródeł pośrednich. Najstarszym – znanym z imienia – mediatorem jawi się Solon. O jego roli mediatora wspomina Arystoteles w swojej pracy „Ustrój polityczny Aten” w Rozdziale […]

Czytaj więcej

Mediacja w starożytnym Egipcie

Po ostatniej wyprawie do starożytnej Ziemi Świętej i opisanie mediacji w społeczeństwie żydowskim, zamierzam dzisiaj przedstawić rozwój mediacji w starożytnym Egipcie, dzięki któremu do dnia dzisiejszego pozostała kopia pierwszego w historii – znanego nam – traktatu pokojowego.Na podstawie dostępnej dzisiaj wiedzy można stwierdzić, że starożytny Egipt, pomimo ogromnego wkładu w rozwój cywilizacji, miał niewielki wkład […]

Czytaj więcej