Lipiec- Sierpień 2023 WIEDZA PRAWNA DLA SENIORA


Wakacje to dla większości czas odpoczynku. Cieszymy się jednak, że mogliśmy ten czas wykorzystać
na twórczą i wartościową pracę na rzecz seniorów. W okresie od 12 lipca do 23 sierpnia Członkowie
Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy wspólnie z pracownikami Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej
i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zrealizowali cykl warsztatów dla seniorów z terenu podkarpacia i małopolski skupionych w lokalnych
Klubach Seniorów oraz działających przy Radach Parafialnych. Łącznie w programie warsztatowym
wzięło udział 32 seniorów.
Celem przygotowanego przez nas projektu była integracja środowiska seniorów i wymiana
doświadczeń, rozwój kompetencji komunikacyjnych i społecznych, wzrost wiedzy prawnej,
umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych z wykorzystaniem mediacji oraz promocja idei
mediacji. Warsztaty odbyły się w 3 grupach, a każda z nich uczestniczyła w 5 spotkaniach po 3h.
Program warsztatów opracowała dr Anna Duda-Machejek i zostały one przeprowadzone pro bono,
zgodnie z misją SMP. Spotkania warsztatowe były możliwe dzięki gościnności lokalnych klubów
seniora, które udostępniły nam swoje pomieszczenia. Jesteśmy wdzięczni za możliwość takiej
współpracy!
Seniorzy uczestniczący w spotkaniach wyrazili ogromne zadowolenie z przygotowanych dla nich
zajęć, jak i zadeklarowali, że chętnie ponownie uczestniczyliby w spotkaniach. Ponadto warsztaty
okazały się być pretekstem do spotkań, dzielenia się osobistymi historiami, doświadczeniami, a
także miejscem wzajemnego wsparcia i spędzania czasu w dobrej atmosferze.
Mamy nadzieję, że w 2024 roku uda nam się ponownie zrealizować podobny letni projekt i
zaprezentować mediacje i inne formy polubownego rozwiązywania sporów kolejnym grupom.