Przekaż 1,5% podatku na pozytywną działalność mediacyjną

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy (SMP) jest ogólnopolską organizacją pozarządową o
rozwiniętej działalności zarówno międzysektorowej w kraju jak i poza granicami. Powstało w
2012 uzyskując wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i działa nieprzerwanie od ponad dekady.
Zgodnie ze statutem główne kierunki działań SMP to prowadzenie mediacji oraz przedsięwzięć
zmierzających do promowania alternatywnych form rozwiązywania sporów w tym budowania
wiedzy na temat mediacji. Ponadto, jako jedna z niewielu organizacji o tym profilu uzyskaliśmy
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Poza klasyczną działalnością mediacyjną
realizowaną przez zaangażowanych i aktywnych mediatorów sądowych w wielu Sądach
Rejonowych i Okręgowych. Stowarzyszenie jest inicjatorem wielorakich wydarzeń o znaczeniu
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wśród nich są konferencje naukowe i
naukowo-szkoleniowe, warsztaty dla różnych grup społecznych i zawodowych, zarówno dla
dzieci, jak i dla seniorów. Współpracujemy z firmami i instytucjami państwowymi oraz
samorządowymi. W celu promocji mediacji SMP organizuje także konkursy, zabawy i eventy, a
także uczestniczy w sądowych dyżurach mediatora. Ma szerokie doświadczenie we współpracy
z Uczelniami dzięki czemu ma realny wpływ na rozwój wiedzy o mediacjach, a także
partycypuje w badaniach naukowych prowadzonych przez różne ośrodki naukowe. Prowadzimy
projekty i realizujemy granty w zakresie mediacji, ale też komunikacji, zarządzania, rozwoju III
sektora, i wiele innych. Misją wynikającą z pasji jest pomoc ludziom, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji i relacjach, aby wesprzeć ich w naprawieniu ich oraz podniesieniu jakości życia.

Postaw na mediacje i wpisz w formularzu PIT – Mediatorzy Polscy ? KRS 0000431452