Podsumowanie działań Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy w 2023r.

Podsumowując 2023 rok wkraczamy dużymi krokami w 2024 z wypracowanym mikromodelem mediacji, gdzie każdy detal został wypieszczony, doprowadzony do perfekcji i zindywidualizowany (?.) gdzie przestrzeń zaplanowana jest dla stron a mediatorzy ledwie widzialni- służący stronom ułatwiając pełne zrozumienie psychologii konfliktu poprzez uczestniczenie w nim.

Jako Mediatorzy Polscy wypracowywujemy od 2012 roku model wewnętrznej architektury porozumienia poprzez dźwiganie wewnętrznych przekonań po stopniach piękna – od jednej doskonałej formy do następnej aż do zawarcia ugody. Taka jest właśnie mediacja gdzie to mediatorzy służą stronom, a nie odwrotnie gdzie każdy kolejny krok wynika z poprzedniego; inaczej mówiąc nie byłby możliwy bez poprzedniego.

Na kilkunastoletnim szlaku widzimy ten proces cały czas, to płynne ewaluowanie, które wymaga co jakiś czas radykalnego potrząśnięcia i właśnie w 2024 nadchodzi ten moment?..

Jeżeli coś bierzemy za nowość to jest to tylko mniejsza lub większa modyfikacja tradycji.

Otwieramy się na zupełnie nowe obszary współpracy mediacyjnej z GRUZJĄ oraz z organizacją ściśle sformalizowaną jaką jest SYSTEM PENITENCJARNY.

Próbujący skopiować działalność Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy widzą zbyt często górę lodową czyli efekty 12- letniej pracy.

Nie widzą korzeni ani tym bardziej tego skąd się wywodzimy i jak powstawaliśmy oraz jakiego to wymagało poświęcenia.

Zapraszamy i zachęcamy nie tylko do zawierania skutecznych ugód mediacyjnych ale do bliższego poznania naszej tradycji formy i treści jakie wraz z nią przekazujemy od 2012 roku.

Wszystkiego najlepszego w 2024 ?

Elżbieta Damm