OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W LUBLINIE PT. ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRACOWNICZYCH

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

?Rozstrzyganie sporów pracowniczych?

19 maja 2017r.

 

Program konferencji

Rejestracja uczestników ? 11.00

Rozpoczęcie konferencji ? 11.15

 

Panel l (11.15 ? 13.00, sala 110)

             Spory pracownicze. Mediacja ? najlepszy sposób ich rozwiązania?

Elżbieta Damm, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy

Mgr Paweł Kłos,Prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Lublinie

Radca Prawny Kinga Moras-Oleś

Pracodawcy RP

 

Przerwa:             13.00 ? 13.20

 

Panel ll (13.20 ? 14.25, sala 110)

Specyfika różnych podmiotów sporów pracowniczych. Czy mediacja pozwoli na porozumienie?

13.20 ? 13.30     Magdalena Łuczkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

13.30 ? 13.40     Mgr Aleksandra Surma ?Buczek (Uniwersytet Warszawski)

Rozstrzyganie sporów z członkami organów spółek kapitałowych w drodze postępowania arbitrażowego

13.40 ? 13.50     Dominik Ciećko, Bartłomiej Mrozek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Mediacje gospodarcze i pracownicze z udziałem podmiotów medycznych

13.50 ? 14.00     Mgr Katarzyna Kunc (Uniwersytet w Białymstoku)

Szansa mediacji w sporach pracowniczych

14.00 ? 14.10     Wojciech Rosicki, Tomasz Baduła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Komisje pojednawcze jako sposób załatwiania konfliktów pracowniczych

14.10 ? 14.20     Mgr Tomasz Słapczyński, Mgr Marlena Stradomska (Uniwersytet Jagielloński)

Inspektor pracy jako pełnomocnik i mediator w sporach ze stosunku pracy

 

Dyskusja:            14.20 ? 14.35

Przerwa:             14.35 ? 14.50

 

 

Panel lll (14.50 ? 15.55, sala 110)

Wokół sporu zbiorowego

14.50 ? 15.00     Mgr Magdalena Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Postępowanie mediacyjne w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia a litis pedentia innej sprawy pracowniczej

15.00 ? 15.10     Mgr Aleksandra Pijas  (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

15.10 ? 15.20     Kamila Krenska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Protokół rozbieżności w sporach zbiorowych

15.20 ? 15.30     Magdalena Klimek, Emilia Kubiszyn (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Rola mediatora w sporach zbiorowych

15.30 ? 15.40     Tomasz Łanowy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Mediacja jako najważniejszy etap rozwiązywania sporu zbiorowego

 

Dyskusja:            15.40 ? 15.55

Przerwa:             15.55 ? 16.10

 

Panel lV (16.10 ? 17.40, sala 110)

Spory pracownicze i inne problemy z zakresu prawa pracy. W poszukiwaniu odpowiedzi jak je rozwiązać

16.10 ? 16.20     Barbara Pietrzyk, Anna Podlasek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

?Rozstania z pracownikiem? ? czyli o mediacji w sprawie wypowiedzeń ze szczególnym uwzględnieniem bezprawnego zwolnienia podczas urlopu macierzyńskiego

16.20 ? 16.30     Kaja Seń, Tomasz Wiliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Strajk pracowniczy i zaspokajanie potrzeb grupy

16.30 ? 16.40     Hanna Czausz, Sławomir Wiatrzyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Umowa o mediację a umowa z mediatorem w postępowaniu mediacyjnym z zakresu rozstrzygania sporów pracowniczych

16.40 ? 16.50     Angelika Wójcik, Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Społeczny aspekt mediacji w konfliktach pracownik ? pracodawca ? czyli odpowiedź na pytanie czy i dlaczego w polskim prawie pracy korzysta się z mediacji

16.50 ? 17.00     Aleksandra Poździk, Michał Marcinowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dopuszczalność rozwiązywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

17.00 ? 17.10     Piotr Wróbel, Sebastian Kaszuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Odrębności postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy

17.10 ? 17.20     Ewa Serafin, Anna Szafrańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Rozpoczęcie mediacji i wybór mediatora w sprawach z zakresu prawa pracy

17.20 ? 17.30     Karol Sułkowski, Piotr Stroński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Postępowanie pojednawcze jako metoda polubownego rozstrzygania sporów pracowniczych

17.30 ? 17.40     Dorota Janczura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Mediacja jako forma rozwiązywanie sporów zbiorowych w polskim prawie pracy

 

Dyskusja:            17.40 ? 17.55

Zakończenie:    17.45

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *