Seminarium naukowo-szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”

W ostatnim dniu lutego 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe pt. „Mediacja w służbie prawu”.

Oczywiście członków naszego Stowarzyszenia nie mogło zabraknąć na tak doniosłym wydarzeniu. Tym bardziej, że dwoje z naszych członków głosiło w jego trakcie swoje referaty.

Seminarium składało się z czterech paneli tematycznych, w ramach których poruszone zostały zagadnienia związane z:

  • mediacjami rodzinnymi i cywilnymi (panel I.),
  • mediacjami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi (panel II.),
  • mediacjami gospodarczymi (panel III.),
  • mediacjami karnymi i z udziałem nieletnich sprawców czynów niedozwolonych (panel IV.).

W trakcie poszczególnych paneli mediatorzy, adwokaci, sędziowie, pracownicy naukowi oraz studenci rozmawiali o problematyce mediacji w różnych aspektach i dziedzinach prawa, w których mediacja może być, i jest praktykowana.

Seminarium rozpoczęło się I panelem, w trakcie którego Pani dr Aneta Arkuszewska (pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, mediator, radca prawny, autor publikacji książkowych z zakresu prawa oraz mediacji) przedstawiła temat „Mediacja rodzinna i cywilna receptą na łagodzenie konfliktów”.

Po referacie P. dr Anety Arkuszewskiej rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja na temat poruszanych zagadnień, w tym projektowanych zmian w prawie rodzinnym.

Panel II pn. „Mediacje administracyjne i sądowoadministracyjne, szansą dla stron i administracji publicznej” rozpoczął się referatem Pani Agnieszki Dauter-Kozłowskiej (asystenta-specjalisty ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

Jak to miało miejsce przy pierwszym panelu, także po tym wywiązała się pomiędzy uczestnikami seminarium rzeczowa dyskusja odnośnie poruszonej problematyki.

W ramach III panelu pt. „Łagodzenie sporów gospodarczych przy pomocy mediacji” Pani Elżbieta Damm (mediator, Prezes Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”) wskazała na możliwe rozwiązania w obrębie tego typu mediacji, jak również podkreśliła znaczący wpływ na przebieg tych postępowań, a także niebagatelny udział w ich inicjowaniu, przez zawodowych pełnomocników stron, czy to adwokatów, czy też radców prawnych.

Ożywiona i merytoryczna dyskusja po referacie P. Elżbiety Damm, świadczy o tym, że jest to problematyka żywa i bardzo istotna dla rynku mediacji, jak i samych przedsiębiorców.

Na zakończenie seminarium, w ramach IV panelu Pan dr Damian Gil (pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, mediator, autor publikacji książkowych z zakresu prawa, członek Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”) poruszył problematykę „Wpływu mediacji karnej na przebieg procesu karnego”.

Pomimo późnej pory, także wystąpienie P. dr Damiana Gila nie pozostało bez odzewu ze strony osób biorących udział w przedmiotowym seminarium.

W seminarium tym udział wzięli m.in. członkowie Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z Oddziałów w Krakowie i Rzeszowie. Spotkanie to zaowocowało wymianą doświadczeń z innymi mediatorami, adwokaturą, środowiskiem sędziowskim, a także pracownikami naukowymi zajmującymi się tą problematyką.

Organizatorom, w tym Panom: prof. dr hab. Andrzejowi Piaseckiemu ? który swoją osobą roztoczył pieczę nad inicjatywą „Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja”, w ramach której odbyło się przedmiotowe seminarium, a także dr Andrzejowi Pązikowi, który z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie sprawuje pieczę nad „Wszechnicą Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja” składamy serdeczne podziękowania za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Również podziękowania należą się studentom Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, którzy zapewnili bardzo sprawną obsługę logistyczną całego przedsięwzięcia, a także? ugościli nas przepysznymi pączkami J.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *