1. Zakończenie projektu „Mediacje budują relacje” w ramach  programu „Wspieramy Ukrainę 2022” finansowanego przez polsko -amerykańską Fundację Wolności EDUKACJA DLA  DEMOKRACJI – LUTY 2023r. Wykładowcy, trenerzy, współpracownicy: Elżbieta Damm, Anna  Duda- Machejek, Anna Sikora, Marcin Szczerba, Olena  Stepanenko, Marykian Varyvoda, Anna Jedziniak, Magdalena  Zuberek- Wąsińska, Szymon Piotr Warszawski. W ramach zakończenia projektu dnia 19 lutego 2023r. odbył się warsztat Zarządzanie emocjami, który był inauguracją projektu Mediacje budują relacje- prowadzenie: Anna Sikora wraz ze znanym polskim aktorem filmowym i teatralnym Szymonem Piotrem Warszawskim.

2. Utworzenie Oddziału SMP w Jarosławiu przy ul .Grodzkiej. Zarząd SMP w Jarosławiu w składzie: Tomasz Brodowicz – Prezes Oddziału, Małgorzata Stec – Członek Zarządu, Tomasz Stępień – Członek Zarządu – Luty 2023r. 

3.Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem jakim jest Centrum Mediacji Jaroch Pakos nowo powstałym Centrum Mediacji działające przy Jaroch Pakos Kancelarii Radców Prawnych s.c., stworzone przez profesjonalistów w dziedzinie mediacji.

4.W dniu 20 kwietnia 2023r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna oraz Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM,odbyła sięOgólnopolska Konferencja Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka. W konferencji aktywnie uczestniczyły Pani Agata Szwech i Pani Celina Szkatulska.

5. W dniu 26 kwietnia 2023r. w Kielcach odbyła się  wojewódzka Konferencja ?M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole?. Jednym z prelegentów była Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy Elżbieta Damm. Spotkanie było poświęcone mediacjom rówieśniczym w szkole jako jednego ze  sposobu rozwiązywania konfliktów występujących wśród dzieci i młodzieży.

6. W dniu 03.07.2023 r. dr Agata Szwech przeprowadziła trzy godzinne szkolenie on-line na temat „Diagnozy Pedagogicznej” dla 25 osób pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.

7. W ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” przeprowadzenie cyklu warsztatów z tematyki mediacji dla Regionalnej  Izby Gospodarczej Pomorza z siedzibą w Gdańsku o następującej tematyce:

dnia 31.05.2023 r. Charakter stosunku pracy a natura sporów pracowniczych. Techniki mediacyjne służące ich efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów

dnia 21.06.2023 r. „Mediacje gospodarcze on-line – specyfika, korzyści i ryzyka”,

dnia 22.08.2023 r. „Mediacje on-line w sporach pracowniczych” specyfika, korzyści

Projekt zrealizował Tomasz Brodowicz oraz Kamil Marszycki

8. Szkolenie bazowe -kwalifikacyjne -hybrydowe: MEDIACJE & ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Teoria- online w dniach:

Szkolenie przeprowadziła Dr Anna Duda-Machejek

9. W dniu 31 marca 2023r. dla  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w  Warszawie  trener SMP Pan Piotr Malinowski przeprowadził szkolenie  „Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy i obowiązki pracodawcy wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy” z bardzo dobrymi referencjami.

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi

10. Przeprowadzenie szkolenia w dniach 16-17 marca 2023 r. w formule stacjonarnej oraz równolegle w formule on-line (nauczanie na odległość) realizowanej w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy MS Teams wg zawartej umowy dla Generalnej Inspekcji Dróg i Autostrad z siedzibą w Warszawie- prowadzenie Piotr Malinowski.

11. „Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne”
 w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  dla pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, Trener Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy Pan Marcin Szczerba przeprowadził –3 szkolenia pn. „Akcja- komunikacja” w związku z realizacją zadania pn: „Akcja- komunikacja” Szkolenia odbyły się w następujących dniach: 16.03.2023r,17.03.2023r. , 20.03.2023r. Jako Organizacja otrzymaliśmy bardzo pozytywne referencje.

12. Przeprowadzenie szkolenia hybrydowego z mediacji oświatowych w dniach 25-26.11.2023r. oraz 5-6.12.2023r. „Masz prawo do mediacji w szkole”- prowadzenie, realizacja i koordynacja Anna Duda- Machejek.

13. W dniach 24-25 października 2023r. w Opolu dla 12 pracowników POLREGIO zostało przeprowadzone szkolenie z następującego zakresu:

Definicje czasu pracy- terminy kodeksowe z obszaru czasu pracy;

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin  nadliczbowych przeciętnie w tygodniu;

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym;

Zapewnienie odpoczynku: dobowego (art. 132 k.p.);

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej: wypłata dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

Jak planować czas pracy;

Odpowiedzialność menedżera za czas pracy pracowników;

Reguły stosowania ruchomego czasu pracy;

Przygotowywanie grafików na przykładach;

Naruszenie przepisów o czasie pracy;

Osoby odpowiedzialne za nadzór czasu pracy;

Środki prawne PIP o czasie pracy i reguły odwoływania się od nich : grzywna, wniosek, pozwy sądowe.

Szkolenie przeprowadziła: Olga Tomiczek przy wsparciu merytorycznym Piotra Malinowskiego i Elżbiety Damm.

14.Wprowadzenie mediacji do szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie im. Stanisława Dąbka oraz Zespół Szkół w Łukawcu pn. W drodze do szkoły uczącej się DIALOGU.

Prowadzenie: Dr Anna Duda-Machejek

 15.   Projekt szkoleniowy dla Ministerstwa Aktywów Państwowych pt. „Efektywna komunikacja jako narzędzie wspierające przeciwdziałanie konfliktom oraz zachowaniom niepożądanym”. Łącznie w 7 sesjach szkoleniowych uczestniczyły 104 osoby. Szkolenie zostało przeprowadzone stacjonarnie w Warszawie, w następujących terminach: od 19-20 października do 20-21 listopada 2023 r.

Prowadzenie: Anna Sikora

16. Przeprowadzenie 16 godzin dydaktycznych warsztatów z zakresu kształtowania postaw asertywnych wśród dzieci i młodzieży, psychologii rozwojowej dziecka i pedagogiki szkolnej, zgodną z aktualnym stanem wiedzy na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla Młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, przy ul. Gen. Zajączka 7 

Projekt  obejmował również spotkanie z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami, mającego charakter doradczy w zakresie dalszych strategii profilaktycznych dla młodzieży z klas biorących udział w warsztatach.

Daty spotkań  27.10, 07.11, 23.11, 29.11.2023r

Prowadzący:Paweł Andrzejuk

17.Przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego z mediacji gospodarczych pn. „Mediacje gospodarcze w praktyce” w dniach 11-19.11.2023r.

Prowadząca: dr Anna Duda-Machejek.

Dnia 23 grudnia 2023r. odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody rozwiązywania sporów. Polska- Europa- świat”- wydarzenie zorganizowane przez Center for American & European Studies-Elżbieta Damm oraz dr Agata Szwech wygłosiły referat pn. „Skuteczny mediator a ugoda mediacyjna”;

18. Prowadzenie mediacji na wnioski prywatne oraz wnioski  instytucji oraz na zlecenie Sądów Rejonowych, Okręgowych, Sądu  Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego, PFRON, :  Tomasz Brodowicz, Elżbieta Damm, Kamil Jakubczyk, Małgorzata Mac oraz Małgorzata Stec.

19. Przyjęcie nowych członków nowych członków SMP tj.

Agata Szwech, Tomasz Bazan, Karolina Hejduk, Magdalena Niedziela, Irena Kościsz 

20. Prowadzenie praktycznych staży mediacyjnych przygotowujących do zawodu mediatora;

21. Wsparcie koordynacyjne w 2023r. Anna Jedziniak – firma Wykwalifikowani.eu