Sprawozdanie ze szkolenia dla pracowników POLREGIO

W dniach 24-25 października 2023r. w Opolu dla 12 pracowników POLREGIO zostało przeprowadzone szkolenie z następującego zakresu:

– Definicje czasu pracy – terminy kodeksowe z obszaru czasu pracy;

– Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin  nadliczbowych przeciętnie w tygodniu;

– Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym;

– Zapewnienie odpoczynku: – dobowego (art. 132 k.p.);

– Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej: – wypłata dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

–  Jak planować czas pracy; 

–  Odpowiedzialność menedżera za czas pracy pracowników; 

–  Reguły stosowania ruchomego czasu pracy; 

–  Przygotowywanie grafików na przykładach; 

–  Naruszenie przepisów o czasie pracy; 

– Osoby odpowiedzialne za nadzór czasu pracy; 

– Środki prawne PIP o czasie pracy i reguły odwoływania się od nich – grzywna, wniosek, pozwy sądowe.

Szkolenie przeprowadziła: Olga Tomiczek przy wsparciu merytorycznym Piotra Malinowskiego i Elżbiety Damm. 

Profesjonalna koordynacja: Anna Jedziniak.