Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „DOGADAJMY SIĘ”

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy od lat stara się wspierać ważne lokalne inicjatywy i tradycje. Tym razem udało nam się (w ramach trwającej od kilku lat współpracy) zorganizować konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „DOGADAJMY SIĘ”. Konkurs został zorganizowany 20 czerwca 2018, ramach obchodów „Święta Rodziny”- festynu, w Przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Konkurs był dedykowany dla dzieci rodziców lub opiekunów. Każdy uczestnik na zachętę otrzymywał słodkie jabłko, będące symbolem SMP, a na zakończenie – oddając pracę – otrzymywał dyplom uczestnictwa.

Przy specjalnie zorganizowanym stanowisku można było porozmawiać z mediatorem ze Stowarzyszenia i uzyskać informację o mediacjach. Ponadto osoby dorosłe obecne podczas festynu mogły wesprzeć naukową działalność naszego Stowarzyszenia, biorąc udział w ogólnopolskich badaniach na temat mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Następnego dnia odbyły się obrady jury konkursowego, w skład którego wchodzili:

  1. Anna K. Duda – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego, Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy Oddział w Krakowie, mediator, pedagog, tutor – oceniała prace pod kątem zgodności merytorycznej, interpretacji hasła konkursowego, przekazu;
  2. Joanna M. Łukasik – Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagog, pedeutolog, socjoterapeutka, Prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie – zasadnicze kryterium to przekaz społeczny, zdolność kreatywnego i twórczego myślenia oraz symbolika;
  3. Ewa Zawisza – doktor pedagogiki, specjalista w zakresie diagnozy i terapii Zespołu Aspergera oraz autyzmu, logopeda, mediator, członek SMP -brała pod uwagę zdolność myślenia koncepcyjnego, przekaz emocjonalny;
  4. Joanna Marzęcka – studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, animator – oceniała pracę pod kątem estetyki i twórczego zaangażowania w powstanie prac.

Debata i wybór prac zwycięskich był trudny, ze względu na pomysłowość i widoczne zaangażowanie w powstanie wielu prac. Wybrano trzy prace, które zajęły miejsca główne, a także postanowiono przyznać dwa wyróżnienia.

Zwycięzcami zostali:

  1. Katarzyna i Agatka GWIŻDŻ za pracę pt. „Przytul mnie”
  2. Luizy i Tymoteuszka KROKER za pracę pt. „Dogadanie”
  • Renaty i Milenki KASZUBY za pracę pt. „Duchy przyjaźni”

Wyróżnienie otrzymali:

Odczytanie listy zwycięzców oraz wręczenie nagród odbyło się podczas zakończenia roku przedszkolnego 21 czerwca 2018 o godz. 15.30. Sponsorami nagród było SMP oraz partnerzy.

Wszystkie prace (bez względu na wynik konkursu), ze względu na wartość społeczną, będą opublikowane w postaci kolażu na stronie internetowej  Stowarzyszenia oraz na Fb.

Pragniemy również podziękować dyrekcji Przedszkola za zawsze zgodną współpracę i zaangażowanie w promocję idei mediacji wśród najmłodszych oraz ich rodzin.

img_20180620_160318

img_20180620_164536

img_20180620_160903

img_20180620_164534

img_20180620_152254-1img_20180621_095019

img_20180620_153053

img_20180621_094946

img_20180620_152505

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *