webinaria o mediacjach

Zapraszamy na cykl webinariów o mediacjach

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy poza prowadzeniem mediacji zajmuje się aktywnie upowszechnianiem wiedzy na temat mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

W najbliższych tygodniach członkowie Stowarzyszenia poprowadzą szereg webinariów organizowanych przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, w ramach projektu Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości na podstawie umowy nr POWR.02.17.00-00-0001/20-00.

Zaplanowano 6 wydarzeń z udziałem członków naszego Stowarzyszenia – 3 webinaria z nielimitowaną liczbą uczestników oraz 3 webinaria symulacyjne z limitowaną liczba uczestników. Wszystkie wydarzenia zostaną poprowadzone przez doświadczonych mediatorów Stowarzyszenia.

Webinaria z nielimitowaną liczba uczestników

Poniżej prezentujemy tematykę, czas oraz prowadzących 3 webinaria z nielimitowaną liczbą uczestników.

26 października w godzinach 17:00-20:00 odbędzie webinarium na temat: Mediacje pracownicze w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy. Poprowadzi je Anna Duda.

16 listopada w godzinach 17:00-20:00 odbędzie webinarium na temat: Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Poprowadzi je Elżbieta Damm. Część zaprezentowanych podczas webinarium materiałów szkoleniowych została przygotowana przez Kamila Marszyckiego.

23 listopada w godzinach 17:00-20:00 odbędzie webinarium na temat: Analiza studium przypadku mediacji gospodarczej. Poprowadzi je Elżbieta Damm. Część zaprezentowanych podczas webinarium materiałów szkoleniowych została przygotowana przez Kamila Marszyckiego.

Webinaria symulacyjne z limitowaną liczba uczestników

Niebawem zostaną podane terminy webinariów symulacyjnych z limitowaną liczbą uczestników. Już teraz możemy jednak powiedzieć jaka będzie ich tematyka.

Anna Duda poprowadzi webinarium na temat: Charakter stosunku pracy a natura sporów pracowniczych. Techniki mediacyjne służące ich efektywnemu rozwiązywaniu.

Tomasz Brodowicz poprowadzi natomiast dwa webinaria na następujące tematy:

  • Mediacje gospodarcze online – specyfika, korzyści i ryzyka.
  • Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka.

Zainteresowanych uczestnictwem w webinariach lub organizacją kolejnych zachęcamy do kontaktu z nami.

Obraz Lukas Bieri z Pixabay.