Pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna online w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 to ogromne wyzwanie nie tylko dla organizacji i instytucji, ale przede wszystkim dla wszystkich ludzi, którzy znaleźli się w nowych sytuacjach, które generują nowe lub zaogniają dawne konflikty. Nowa sytuacja nie pozostaje bez wpływu na psychikę wielu z nas. Od 2012 roku staramy się pomagać wszystkim znajdującym się w potrzebie ludziom. Nie inaczej jest w tej trudnej sytuacji, która nas wszystkich obecnie dotyka. W celu pomocy osobom dotkniętym przez kryzys wynikający z obecnej sytuacji, uruchomiliśmy z inicjatywy Prezes naszego Stowarzyszenia bezpłatne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne online, próbując odpowiadać na potrzeby i obawy związane ze skutkami epidemii. Pomyśleliśmy o tym wsparciu jako mediacyjno-psychologicznej tarczy antykryzysowej.

W swoich działaniach kierujemy się naczelnymi zasadami mediacji oraz pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Zapewniamy w związku z tym o całkowitej poufności w procesie udzielania pomocy. W określonych poniżej godzinach będą pracować dla Państwa profesjonalni psychologowie oraz terapeuci. Ponadto wszyscy nasi mediatorzy wciąż są do Państwa dyspozycji, oferując możliwość prowadzenia mediacji online.

Dyżury naszych specjalistów

W dalszej części artykułu znajdziecie Państwo szczegółowe sylwetki naszych specjalistów. W tym miejscu zaznaczamy tylko główne obszary pomocy oferowanej przez każdego z nich.

Katarzyna Zawojska-Przybylak – pomoc młodzieży.

Konsultacje w godzinach 12:00-14:00 we wtorki i czwartki.

Tel. dyżurny: 532 195 505.

Magdalena Rozmus – pomoc w konfliktach zawodowych, partnerskich, organizacyjnych.

Konsultacje: 12:00-13:00 w środy.

Tel. dyżurny: 793 442 827.

Monika Kaczkowska – terapie rodzinne.

Konsultacje 13:00-14:00 we wtorki.

Tel. dyżurny: 608 414 897.

Nasi specjaliści

Poniżej przedstawiamy, krótkie notki w których nasi specjaliści zechcieli opowiedzieć Państwu więcej na swój temat.

Katarzyna Zawojska-Przybylak

Jestem terapeutą pedagogicznym, wychowawcą, pedagogiem, arteterapeutą.

Sztuka ułatwi nam wspólne wyruszenie w podróż, w której pomogę Ci w rozpoznawaniu i komunikowaniu Twoich emocji, również tych najtrudniejszych i często niemożliwych do wyrażenia słowami.

Będziemy mogli wspólnie kształtować nowe postawy w stosunku do siebie i otoczenia, wypracujemy nowe strategie postępowania. Będę starała się pomóc Ci w kreatywny sposób wyrażać wewnętrzne myśli i uczucia. Daj się zaprosić w tę podróż. Razem odkryjemy nowe lądy? pójdziemy może nie szybciej, ale na pewno dalej, niwelując po drodze przeszkody.

Magdalena Rozmus

Magdalena Rozmus – jestem psychologiem, pedagogiem, coachem, trenerem szkoleń, doradcą zawodowym. 

Jako trener specjalizuję się w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii konfliktu, zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji i negocjacji. Od kilku lat prowadzę treningi komunikacji interpersonalnej i budowania zespołów w różnych grupach wiekowych i zawodowych. Współpracuję również z firmami, organizacjami i osobami prywatnymi, projektując i wdrażając działania rozwojowe takie jak szkolenia, coaching w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału oraz potencjału swoich podopiecznych, kształtowanie umiejętności psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnymi.  Od kilku lat pracuję również na uczelni, jako wykładowca z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii w biznesie i terapii, mediacji i negocjacji.

Oferuję konsultacje, pomoc w zakresie rozumienia i planowania strategii rozwiązania konfliktu w relacjach zawodowych, partnerskich oraz w organizacjach.

Monika Kaczkowska

Jestem psychologiem, trenerem I stopnia PTP, terapeutą poznawczo-behawioralnym, psychomotorykiem.

Od 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspierając rozwój człowieka w biegu jego życia, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Udzielam pomocy psychologicznej w obszarach takich jak: zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia lękowe, stres, problemy wychowawcze i inne. Prowadzę terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoją pracę poddaję superwizji. Na co dzień współpracuję z placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami, ośrodkami szkolenia nauczycieli oraz z placówkami pomocy społecznej. Od 8 lat prowadzę również własną działalność – Pracownię Profilaktyczno-Wychowawczą STOPKA z siedzibą w Tarnowie, o charakterze zarówno szkoleniowym jak i terapeutycznym.

Szukasz pomocy? Nie bój się zadzwonić!

Jeżeli szukasz jakiegokolwiek rodzaju pomocy, nie bój się zadzwonić do któregokolwiek z naszych specjalistów. Możesz też skontaktować się z nami w każdej innej sprawie. Nasze dane teleadresowe znajdziesz w zakładce kontakt. Jeśli wolisz, możesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

Obraz Engin Akyurt z Pixabay

Kamil Marszycki

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Mediatorzy Polscy". Absolwent studiów podyplomowych Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kocha przyrodę, książki i muzykę. Pisze poezję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *